Chráněné dílna zaměstnává osoby se zdravotním postižením a umožní vám tak využít formu náhradního plnění.

Hlavním důvodem existence chráněné dílny je nabízet uplatnění v pracovním procesu lidem se zdravotním znevýhodněním.

Vznik chráněné dílny je podložen nařízením vlády ČR č. 384/1991 Sb. ze 14.08.1991, které nařizuje všem zaměstnavatelům s více jak 20 zaměstnanci povinný podíl 4,0% pracovníků se ZPS. Zákon umožňuje náhradní plnění tohoto nařízení, a sice odebírat výrobky nebo služby chráněné dílny, kde počet pracovníků dosáhne 55% zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.

Náhradní plnění

Víme, že většina organizací toto nařízení nemůže splnit a budou jim proto hrozit sankce. Z tohoto hlediska je pro tyto organizace výhodné, aby organizace využívaly naše služby, a tak přijaly náhradní plnění již zmíněného vládního nařízení.